เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

Gallery

 พี่กีตาร์

 พี่ฟ้ารุ่ง

พี่นัป

 พี่ฟ้าชุ

 พี่ทิพย์

 พี่กระถิน

 พี่หญิง

 พี่ฟลุ๊ค

 พี่ปลาม

 พี่ฟิล์ม

 พี่ฟิวส์

 พี่ฟ้ากัล

 พี่เอ็มมี่

 พี่มายด์

                                                                       พี่ฝน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น